Nasza Oferta

Systemy monitoringu

Podstawą prawidłowej eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych jest inteligentny nadzór parametrów systemu zastosowanych w automatyce pogodowej.

Elektroniczne podzielniki kosztów i rozliczanie

Istotą działu rozliczeń jest kompletna obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego kosztów.

Rejestratory i regulatory

Elektroniczny rejestrator temperatur w instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej.

Radiowe odczyty wodomierzy

Nowa generacja urządzeń Izar przeznaczona do odczytu liczników.

Współpraca

Współpracujemy z wieloma firmami w branży, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.